הפקה לאשה שיר אלמליח

Shir Elmaliach - Laisha Mag - JUNE 2020

לאשה - חולצה לבנה

Laisha Mag- AUG 2020

qHXYjMlg

SHAMENET MAGAZINE - APR 2020​

CAROLINA LEMKE ​ ​​

Meyrav Feldman - 60-ties style

YARDEN HAREL FOR SIGNON MAGAZINE ​

Shenkar Graduation 2017
NARGIS - Magazine
Facebook
Instagram